Projekt

Projektet För Livet är ett integrationsprojekt mellan olika konstformer av kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och eller utanförskap. Projektet, finansierat av Göteborgs Stad, drivs av Kvinnlig Prioritet och syftar till att låta målgruppen med hjälp av konsten uttrycka sin individuella kamp i kontexten av den psykiska ohälsan, samsjukligheten och eller utanförskapet. Detta sker genom att individer från målgruppen träffas i en kreativ verkstad under projektets gång för att skapa individuella konstprojekt som sedan ställs ut för allmänheten vid projektets avslut.

 

Art For L♀fe kvinnodagsvernissage för projektet För Livet

 

Som avslutning på projektet hålls vernissage den 8 mars på Frölunda Kulturhus med start klockan 17. Under vernissagen kommer både konstnärerna och Kvinnlig Prioritet att vara på plats och det bjuds på musik av och från Kvinnlig Prioritets egna Moa Dannefjord.

Projektet finansieras av Göteborgs Stad

Projektet sponsras av Matton

För Livet - ett integrerande konstprojekt av kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och eller utanförskap

 

Projektbeskrivning

Kvinnlig Prioritet