Om oss

Kvinnlig Prioritet är en ideell förening byggd på demokratisk grund och en del av folkrörelsen.

Kvinnlig Prioritet är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle.

Kvinnlig Prioritet är ett samverkansforum och en paraplyorganisation för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap.

Organisationen vilar på feministisk grund, vilket innebär att stödja kvinnors fulla deltagande, makt och inflytande i samhället.

 

Verksamheten syftar till att

– utveckla och fördjupa utbildningsmöjligheter för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap

– genomföra forskning för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap

– etablera och normalisera situationen för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap

– samordna och driva gemensamma angelägenheter för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap

– beakta kvinnors olikheter där kvinnor har olika behov, perspektiv och identiteter genom livet

samt i övrigt verka mot all diskriminering och förtryck av kvinnor, strukturell och individuell.

 

Kvinnlig Prioritet ska arbeta utifrån FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking, Nordiskt Forums feministiska överenskommelser och krav, EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, liksom andra grundläggande dokument om kvinnors mänskliga fri- och rättigheter.

 

 

Kvinnlig Prioritet